Avvikande öppettiderValborg 30/4: 11-15

MAJ
1:a Maj 1/5: STÄNGT

Kristi himmelfärdsdag 13/5: STÄNGT
fredag 14/5: STÄNGT
lördag 15/5: STÄNGT

Pingstafton 22/5: 11-15

JUNI
Midsommarafton 25/6: STÄNGT
Midsommardagen 26/6: STÄNGT